Co je to ChatGPT?

ChatGPT je zkratka pro „Chat Generative Pre-trained Transformer“. Jedná se o inteligentního virtuálního asistenta a chatbota, který je vyvinut pomocí technologie umělé inteligence. ChatGPT je natrénován na velkém množství textových dat, aby byl schopen odpovídat na různé dotazy a interagovat s uživateli v přirozené řeči. Může být použit v různých oblastech, jako jsou například zákaznická podpora, vzdělávání, zdravotní péče a mnoho dalších.

Kdo vyvinul ChatGPT?

ChatGPT byl vyvinut společností OpenAI, což je výzkumná organizace zaměřená na umělou inteligenci se sídlem v USA.

Jak se ChatGPT zdokonaluje?

ChatGPT se zdokonaluje především pomocí strojového učení a trénování na velkém množství dat. Jeho trénování je založeno na metodě přenosu učení (transfer learning), což znamená, že model je předtrénován na velkém množství textových dat a poté se finetunuje na specifickou úlohu, jako je například konverzace s uživatelem. Kromě toho se model průběžně aktualizuje o nová data a nové techniky strojového učení, aby se zlepšovala jeho schopnost porozumět a odpovídat na různé dotazy a výzvy od uživatelů.

Z jakého zdroje ChatGPT čerpá?

ChatGPT čerpá z různých zdrojů, včetně knih, článků, webových stránek a dalších textových dat. Tyto zdroje jsou zpracovávány a využívány k vytvoření umělé inteligence, která je schopna reagovat na uživatelské dotazy. Čerpání informací z různých zdrojů umožňuje ChatGPT mít široké spektrum znalostí a schopností.

Fotka od Alexandra_Koch z Pixabay